Vrijetijdsboulevard

Aanleiding

De Vrijetijdsboulevard (afgekort VTB) is het gebied aan beide kanten van de Kanaalstraat en tussen de Ceintuurbaan-Noord en Bloemstraat/Kastanjelaan te Roden. De VTB heeft  verschillende bedrijven en winkels, op het gebied van sport en vrije tijd. Hiervan is de Kampeerhal Roden de meest bekende winkel.

Helaas bezoeken steeds minder mensen het gebied. Ook hebben zich minder nieuwe bedrijven gevestigd dan in eerste instantie werd gehoopt. De VTB geeft nu de indruk ‘on-af’ te zijn. Sommige delen zijn nog niet bebouwd. Hier is nu tijdelijk invulling gekomen door onder andere een fietscrossbaan. De betrokkenen in het gebied (gemeente, ondernemers, omwonenden) zijn het eens dat de VTB voor Roden een aantrekkelijk (winkel)gebied kan zijn dat bezoekers trekt. Niet alleen uit Roden maar ook uit de wijde omgeving. Daarbij wordt er van uit gegaan dat er geen extra ruimte meer nodig is voor nieuwe bedrijven. De vrije ruimte op de VTB kan dus worden ingezet voor woningbouw. De inzet is daarom om het VTB-gebied te verbeteren, verder ‘af te maken’ en een woningbouwprogramma toe te voegen.

Doel(en)

  • Het versterken van de bedrijven en winkels;
  • Het verbeteren van de sfeer door een groenere en aantrekkelijkere omgeving te maken;
  • Het mogelijk maken van woningbouw.

Aanpak

De Vrijetijdsboulevard splitsen we op in twee deelprojecten. De herinrichting van de Kanaalstraat en de woningbouwlocatie op het braakliggend stuk grond.  

Deelproject Herinrichting Kanaalstraat

De Kanaalstraat willen we aantrekkelijker maken en een gebied om te verblijven door meer beleving toe te voegen. Dit willen we op de volgende manier bereiken:

  • De Kanaalstraat is een belangrijke toegangsroute richting het dorpscentrum, die wordt versterkt door het aanplanten van bomen langs weerszijden van de weg op groenstroken met aangrenzende voetpaden.
  • De straat wordt deels verlegd richting de westkant: hierdoor ontstaat parkeerruimte voor bezoekers van de vrijetijdsboulevard aan de oostzijde van de Kanaalstraat, wordt overstekend en kruisend verkeer beperkt en worden de bestemmingen ‘wonen’ en ‘bedrijven’ fysiek gescheiden.
  • Ter versterking van de winkelentrees wordt een deel van het huidige parkeerterrein op de Gedempte Haven opnieuw ingericht als een soort brink. Dit wil zeggen dat een deel van de huidige parkeerplaatsen wordt vervangen door openbare ruimte met groen. De vervallen parkeerplaatsen worden gecompenseerd langs de oostzijde van de Kanaalstraat.
  • Het deel van de Kanaalstraat dat langs dit parkeerterrein loopt, wordt opnieuw ingericht als ‘Shared Space’ en wordt een 30km/u-zone.

Deelproject Woningbouw VTB

In 2019 is in samenwerking met de ondernemers een toekomstbeeld voor de Vrijetijdsboulevard opgesteld. De ideeën en principes uit dit beeld nemen we als gemeente nu mee bij de uitvoering van de eerste stap: het realiseren van woningbouw in het gebied waar nu de fietscrossbaan ligt.

De gemeente Noordenveld is eigenaar van de gronden van de beoogde woningbouwlocatie. De gemeente heeft ervoor gekozen om door middel van een aanbestedingsprocedure de markt te vragen een plan te ontwikkelen.

De uiteindelijke ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van het plan. Uiteraard verlangt de gemeente een transparante houding en worden belanghebbenden actief geïnformeerd over de plannen.

Aanspreekpunt

De heer C. Abma, projectleider telefoon 088- 050 82 86.