Onvoorstelbaar Roden > Projecten > Subsidie winkelgebied Roden

Subsidie winkelgebied Roden

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig centrum van Roden?

Door het aantrekkelijker maken van het kernwinkel- en aanloopgebied (= transformatiegebied). Dit doen we door herontwikkeling, functiewijziging en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. Maar ook door het verbeteren van de gevels en de ruimtelijke kwaliteit van het winkelgebied te stimuleren.

Hiervoor is subsidie beschikbaar gesteld door de gemeente Noordenveld en de Provincie Drenthe vanuit het Binnenstadsfonds.

Budget

Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 750.000,-.

Looptijd

De subsidie blijft beschikbaar tot uiterlijk december 2021. Maar OP=OP.
Voor wie: Ondernemers en/of eigenaren van panden in het transformatiegebied.

Hoe

Het aanvragen van de subsidie kan via het aanvraagformulier op www.noordenveld.nl:

De Gemeente Noordenveld neemt binnen 8 weken een besluit over het toekennen of afwijzen van de subsidie.

Meer informatie?

Heeft u vragen, neem dan contact op met Wendie Kingma, team economische zaken via telefoon 088- 050 87 45.

Vier verschillende subsidies

Er zijn vier verschillende subsidies. Deze kunnen ook in combinatie met elkaar worden aangevraagd.

Transformatiesubsidie

Voor

Het wijzigen van de functie van het pand. Bijvoorbeeld in het aanloopgebied van detailhandel naar wonen, of in het kernwinkelgebied van detailhandel naar horeca.

Hoeveel

40% van de kosten tot een maximum van € 100.000,-.

Wie

De eigenaar van het pand.

Gevelsubsidie

Voor

Het verbeteren van de gevel van een pand in het kernwinkelgebied.

Hoeveel

50% van de investering, tot een maximum van € 30.000,-.

Wie

De ondernemer of eigenaar van het pand.

Verplaatsingssubsidie

De subsidie wordt verstrekt voor

Verplaatsing van:

a: bestaande onderneming vanuit het aanloopgebied naar het kernwinkelgebied;

b: binnen het kernwinkelgebied.

Hoeveel

voor a. 50%, van de kosten tot een maximum van € 80.000,-, en voor b. 50% van de kosten tot een maximum van € 40.000,-.

Wie

De ondernemer.

Planontwikkelingssubsidie

Voor

Het maken van een plan voor de herontwikkeling van een pand binnen het transformatiegebied.

Hoeveel

70% van de kosten van het plan, tot een maximum van € 3.000,-.

Wie

De eigenaar.

Herontwikkelingssubsidie

Voor

De herontwikkeling van een leegstaand pand in het kernwinkelgebied om de verhuurbaarheid van het pand te vergroten.

Hoeveel

50 % van de investeringen tot een maximum van € 25.000,-.

Wie

De eigenaar.