Onvoorstelbaar Roden > Projecten > HOV centrum

HOV centrum

Laatste nieuws

Aanleiding

Met het hoogwaardig openbaar vervoer is er een uitstekende verbinding tussen Roden en de stad Groningen die veelvuldig wordt gebruikt. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de regio in de toekomst. Dit betekent dat er naast grote projecten als de ombouw van het hoofdstation in Groningen en de aanpak van de zuidelijke ring van Groningen ook in de regio moet worden geïnvesteerd om de bereikbaarheid te verbeteren. Een aantal van deze (deel)projecten is al uitgevoerd, maar ook binnen het centrum van Roden moeten er nog een aantal deelprojecten worden uitgevoerd.

Dit betreft de projecten: herinrichting van het busstation, herinrichting van de kruising Kanaalstraat– Touwslager en de aanpassing van de rotonde Julianaplein.

De aanleg van de laatste fases van het project HOV bieden Roden een kans om een dubbelslag te slaan. Niet alleen de bereikbaarheid van Roden wordt sterk verbeterd, ook sluit het busstation beter aan op de rest van het centrum en komt er meer groen.

Doelen

  • De reistijd tussen Roden en het hoofdstation van Groningen is maximaal 27 minuten buiten de spits;
  • Herinrichting van het openbaar gebied globaal gelegen vanaf het busstation tot en met het Julianaplein met een bij het centrum passende kwaliteit;
  • Het busstation moet gaan fungeren als een Hub (vervoersknooppunt)

Aanpak

Het project wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase is gestart in het voorjaar van 2020. Het traject loopt van de Leeksterweg tot aan de Kanaalstraat. De tweede fase betreft het gedeelte tussen de hoek Touwslager/Kanaalstraat tot voorbij de rotonde op het Julianaplein aan de Groningerstraat. Deze fase is gestart op 25 mei 2021.

Aanspreekpunt

Namens de gemeente is de heer M. Smit projectleider. Telefoon 088- 050 84 05.

Meer informatie

Fase 1 en 2 worden uitgevoerd door Schagen infra. Voor informatie is de app van Schagen infra te downloaden. Op de app is de meest actuele informatie te vinden.