Onvoorstelbaar Roden > Projecten > Heerestraat – Wilhelminastraat

Heerestraat – Wilhelminastraat

Laatste nieuws

Aanleiding

De Heerestraat is het ‘winkelhart’ van Roden. Op dit moment is de Heerestraat vooral een verkeersgebied met veel geparkeerde auto’s. Maar er is behoefte aan een winkelstraat met een sfeervolle omgeving. Ook de winkels en de gevels van de bestaande panden in de kunnen fraaier.

Aandachtspunten zijn dichtgeplakte etalageruiten, veel reclame-uitingen. Daarnaast komt foutparkeren veel voor. En een toenemende vergrijzing. Bezoekers willen steeds korter in het winkelhart blijven.

Doelen

  • Heerestraat van ‘place to buy naar place to be (and buy)’, niet alleen kopen, maar ook er willen zijn
  • De openbare ruimte in de Heerestraat wordt aantrekkelijker, veiliger en groener, met een ‘dorps’ karakter
  • De Heerestraat past beter bij de rest van het centrum
  • Een passende verkeers- en parkeersituatie, vooral voor voetgangers, fietsers en minder validen.

Aanpak

Naast de Heerestraat wordt tegelijkertijd ook de Wilhelminastraat in de plannen meegenomen. Zo ontstaat het ‘winkelrondje’. Bij het maken van de plannen zijn veel verschillende partijen betrokkenen. Maar vooral de bezoeker mag niet worden vergeten. De gemeente faciliteert dit proces, waarbij samen met de betrokkenen wordt gekeken naar:

  • profiel en functies van het gebied
  • collectieve én individuele belangen
  • gewenste beeldkwaliteit en sfeer
  • relaties met andere gebieden/ontwikkelingen.

Aanspreekpunt

Namens de gemeente is de heer M. Smit projectleider. Telefoon 088- 050 84 05.

Definitief ontwerp

Eind oktober 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp vastgesteld.