Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Nieuws Heerestraat-Wilhelminastraat > Werkzaamheden Heerestraat-Noord van start

Werkzaamheden Heerestraat-Noord van start

Winkels blijven bereikbaar!
Vanaf 7 juni beginnen de werkzaamheden in het kader van de Centrumontwikkeling Roden aan de Heerestraat/Wilhelminastraat. Dit doen we in fasen, zodat het centrum aantrekkelijk blijft om te winkelen. We beginnen 7 juni in de Heerestraat Noord en de werkzaamheden zijn volgens planning voor 1 september 2021 klaar.

Het vervolg start in januari 2022. Dan beginnen we met de werkzaamheden in de Heerestraat-Midden en -Zuid en de Wilhelminastraat. Deze werkzaamheden duren tot en met juli 2022.

EVEN VOORSTELLEN

In opdracht van de gemeente Noordenveld gaat Roelofs Infra & Milieu werkzaamheden uitvoeren in het centrum van Roden. Kortgeleden is de gunning van de gemeente Noordenveld ontvangen.
We zijn gestart met het voorbereiden van de werkzaamheden.

De bewoners en winkeliers in het centrum van Roden zijn op de hoogte gebracht via een informatiebrief, waarin de geplande werkzaamheden zijn omschreven. We zien het als onze taak om de winkeliers en bewoners, maar ook het winkelend publiek zo goed mogelijk te informeren over wat we precies gaan doen, wanneer we het gaan doen, hoelang de werkzaamheden gaan duren en welke maatregelen we hebben genomen om hinder te voorkomen.

Contactgegevens Roelofs

Projectleider: Freddy Meulman – 06 51 14 37 86
Omgevingsmanager: Dick van der Sluis – 06 22 45 37 03

Duurzaamheid in het project

De gemeente Noordenveld heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Deze ambitie is in de herinrichting vertaald naar een wens om het project zo duurzaam mogelijk te realiseren. Evenals de gemeente Noordenveld hechten we ook veel waarde aan duurzaam en klimaatneutraal ondernemen.
We hebben invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente om zoveel mogelijk gebruik te maken van elektrische machines. Wanneer deze machines niet beschikbaar zijn, maken we gebruik van moderne machines, die gebruik maken van HVO-100 brandstof. Dit type dieselbrandstof is geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval. Het gebruik van HVO100 diesel biedt veel voordelen op het gebied van duurzaamheid, zoals CO2-reductie tot wel 90% en een lagere uitstoot van overige schadelijke emissies.

Toezichthouder gemeente Noordenveld

De toezichthouder namens de gemeente is Matthijs van der Werf. Hij is bereikbaar via matthijs.vanderwerf@plann-ing.nl of via 06 83 87 77 98.