Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Nieuws Vrijetijdsboulevard > Wat gaat er nog meer gebeuren op de Vrijetijdsboulevard

Wat gaat er nog meer gebeuren op de Vrijetijdsboulevard

Naast de realisatie van een nieuwe woonwijk zijn er ook plannen voor de openbare ruimte van de Kanaalstraat. Op bijgevoegd kaartje is het projectgebied uitgelicht.

In grote lijnen willen wij de Kanaalstraat als toegangsroute naar het centrum versterken door het aanplanten van bomen.

Verder zal de weg iets worden verlegd zodat aan de oostzijde meer ruimte ontstaat voor parkeerruimte voor bezoekers van de Vrijetijdsboulevard. Tot slot willen wij het totale parkeerterrein voor de Kampeerhal aanpakken waarbij het gebied opnieuw wordt ingericht als verblijfsgebied.

Door de gemeente wordt nu druk gewerkt aan het afronden van schetsontwerp. Op korte termijn willen wij dit gaan bespreken met de ondernemers en andere belanghebbenden in het plangebied.