Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Transformatiehuisje verdwijnt van Westerbaan

Transformatiehuisje verdwijnt van Westerbaan

Subsidie voor centrum van Roden
De provincie Drenthe stelt € 250.000,- subsidie beschikbaar voor het versterken van het centrum van Roden. De gemeente Noordenveld gebruikt het geld voor het verplaatsen van een transformatorhuisje aan de Westerbaan en voor de sloop van het deels afgebrande pand aan het Oosteinde 6 (de Magista-locatie).

Supermarktzone

Met het verplaatsten van het transformatorhuisje kan de voetgangerszone aan de Westerbaan opnieuw ingericht worden. Ook wordt het afmaken van de ‘Roder Rooilijn’ en uitbreiding van de winkels mogelijk. Met het nieuwe transformatorhuisje wordt de gestegen vraag naar energie en de piekmomenten van teruglevering door zonnepanelen opgevangen.

Entree centrum Roden

Het pand aan het Oosteinde 6 ligt aan de drukste entree van Roden. In 2018 is het pand gedeeltelijk afgebrand. Zonder zicht op een concrete invulling zal het pand verder verpauperen. Dankzij de financiële bijdrage voor sloop, wordt bijgedragen aan het realiseren van mooiere entrees.

Met de hulp van het Binnenstadfonds worden binnen het Uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden 2018-2022 verschillende werkzaamheden uitgevoerd voor het aantrekkelijker maken van het centrum. Met de subsidieregeling HRK plus worden deze twee knelpunten opgelost. Een subsidieregeling bedoeld voor onder anderen Roden om de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en/of de ruimtelijk economische structuur te verbeteren.

Provinciale Staten worden gevraagd of zij nog eventuele wensen of bedenkingen bij het voorstel hebben.