Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Nieuws Heerestraat-Wilhelminastraat > Stand van zaken werkzaamheden Heerestraat-Noord

Stand van zaken werkzaamheden Heerestraat-Noord

We zijn inmiddels vijf weken bezig met de herinrichting van de Heerestraat Noord. In verband met de bouwvak vakantie, geeft de aannemer Roelofs even een update over de voortgang van de werkzaamheden, de knelpunten die we als aannemer tegenkomen en hoe we de Heerestraat Noord achterlaten voor de bouwvak.

Kabels en leidingen

We hebben de keuze gemaakt om de Heerestraat Noord af te sluiten voor het doorgaande verkeer, omdat er werkruimte is gecreëerd voor het vernieuwen van de kabels en leidingen. Dit heeft als voordeel dat alle werkzaamheden veilig binnen de bouwhekken uitgevoerd worden en er geen extra hinder is voor de bewoners, het winkelend publiek en de winkeliers. Het nadeel is dat door de werkzaamheden aan de kabels en leidingen er vertraging optreedt aan de werkzaamheden aan de herinrichting van de Heerestraat Noord. Daarnaast zijn onverwachte obstakels en verontreinigingen aangetroffen in de ondergrond die ook een negatieve invloed hebben op de voortgang van onze werkzaamheden.

Voortgang

De planning was om de werkzaamheden in de Heerestraat Noord af te ronden voor de bouwvak vakantie, zodat ook de weg weer beschikbaar zou zijn voor het doorgaande verkeer. Vanwege de bovenstaande redenen gaan we dat helaas niet redden.

Wat betekent dit

In de bouwvak periode (26 juli tot en met 13 augustus) vinden geen werkzaamheden plaats. In deze periode is de Heerestraat Noord nog niet opengesteld voor het doorgaande verkeer. Fietsers en voetgangers hebben net als nu vrije doorgang langs het werkvak. Het beeld ziet eruit als in bovenstaande visualisatie. Om te voorkomen dat de aangebrachte zandbaan of puinfundering in de bouwvak periode gaat stuiven wordt, indien nodig, de zand- of puinbaan nat gehouden.