Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Ruimere mogelijkheden voor subsidie

Ruimere mogelijkheden voor subsidie

De gemeente Noordenveld heeft in september 2019 750.000 euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling voor een aantrekkelijker winkelgebied in Roden. Deze regeling staat nog open tot 31 december 2021 en er zit nog 710.000 euro in de pot.

“Naast een aantrekkelijk centrum willen we ook graag een winkelhart wat klaar is voor de toekomst. We hopen dat met behulp van deze subsidieregeling plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd die bijdragen aan een mooi, levendig en toekomstbestendig winkelgebied”, aldus wethouder Henk Kosters in 2019.

Vanaf 1 mei wordt de regeling hier en daar in overleg met de Zakenkring Roden aangepast. De provincie Drenthe is akkoord met de aanpassingen. 50% van het budget is namelijk beschikbaar gesteld door de provincie vanuit het ‘Binnenstadsfonds’.

De belangrijkste aanpassingen van de stimuleringsregeling zijn

• Kernwinkelgebied

Het kernwinkelgebied wordt uitgebreid met de horeca op de Brink. De horecabedrijven kunnen ook een gevelsubsidie aanvragen. Hier is voor gekozen omdat aantrekkelijke horeca ook een positief effect heeft op de detailhandel.

• Transformatiesubsidie

De maximaal aan te vragen subsidie van 35% van de kosten met een maximum van €50.000,- gaat naar 40% van de kosten met een maximum van €100.000,-. De subsidie kan ook ingezet worden voor een goede parkeeroplossing.

• Gevelsubsidie

De maximaal aan te vragen subsidie is verhoogt van 50% van de kosten met een maximum van €20.000,- naar 50% van de kosten met een maximum van €30.000,-.

• Verplaatsingssubsidie

De mogelijkheid van verplaatsing binnen het kernwinkelgebied is toegevoegd als stimulans om ontwikkeling mogelijk te maken.

• Herontwikkelingssubsidie

De herontwikkelingssubsidie is nieuw. Dit is om leegstand tegen te gaan. Pandeigenaren krijgen hiermee de optie een leegstand pand in het kernwinkelgebied in zoverre te verbeteren dat de gebruiksmogelijkheden en verhuurbaarheid vergroot worden. Hiermee kan ook het ongewenste effect voorkomen worden dat een ondernemer verplaatst binnen het kernwinkelgebied (met behulp van de verplaatsingssubsidie) en de eigenaar met een leegstaand pand overblijft.
Het aanvragen van de subsidie kan via een formulier op www.noordenveld.nl