Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Parkeerschijf nodig per 1 mei

Parkeerschijf nodig per 1 mei

Supermarkt Jumbo verhuist tijdelijk naar de Albertsbaan, de Heerestraat wordt heringericht en de route voor buslijn 4 in het centrum wordt aangepakt. Burgemeester en wethouders hebben besloten tijdelijk een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te stellen in een deel van het centrum van Roden per 1 mei.

Parkeerschijf zichtbaar in auto leggen

Iedereen die in de parkeerschijfzone wil parkeren en geen ontheffing heeft moet een parkeerschijf zichtbaar in de auto leggen. Een parkeerschijf is verkrijgbaar bij de lokale winkels. De parkeerschijf stelt u in op halve uren. Komt u bijvoorbeeld om 14:05 uur aan, dan stelt u de parkeerschijf in op 14:30 uur. Alle parkeerplaatsen in de parkeerschijfzone zijn herkenbaar aan een blauwe streep. Er zullen tijdelijke parkeerplaatsen in het middendeel van de Heerestraat worden aangelegd.

Ontheffing mogelijk voor inwoners en ondernemers in het centrum

Om het ongemak voor bewoners in het centrum te beperken kan per adres één ontheffing worden verleend. Dit geldt voor de adressen die geen eigen parkeergelegenheid op eigen terrein hebben. Voor ondernemers in het centrum geldt dat zij één ontheffing kunnen aanvragen als zij kunnen aantonen dat zij deze nodig hebben voor het uitoefenen van haar bedrijfsactiviteiten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze ontheffing. Alleen bewoners en bedrijven met een adres in het gebied binnen de blauwe lijnen op de afbeelding kunnen ontheffing aanvragen. U kunt een ontheffing aanvragen via www.noordenveld.nl/blauwezone .