Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Nieuws Heerestraat-Wilhelminastraat > Oude bomen maken plaats voor nieuwe bomen

Oude bomen maken plaats voor nieuwe bomen

Voor de herinrichting van het centrum is gekozen om meerdere soorten bomen in lanen toe te passen. Op deze manier zijn ze minder kwetsbaar voor ziekten en aantastingen. De groeimogelijkheden boven- en onder de grond hebben bepaald welke soort boom er kan komen. Ook is met de kleur van de panden en de hoogte van de bomen in verband met het uitzicht rekening gehouden.
De nieuwe bomen zijn onder andere gekozen omdat deze zout redelijk verdragen, neerslag goed opvangen op het bladerendek en zowel natte als droge perioden verdragen.

Kappen van de bestaande bomen

Voor de herinrichting van het Julianaplein, Kanaalstraat en Groningerstraat (HOV fase2) en voor het project Heerestraat/Wilhelminastraat is de vitaliteit van de bomen beoordeeld door Heldergroen advies. De levensverwachting van de bomen in het centrum zijn hierbij in kaart gebracht. Vanuit deze inventarisatie is gekeken of het realistisch is om bomen te behouden of te rooien en nieuwe bomen te planten.

De bomen aan de Kanaalstraat en op de hoek van de Wilhelminastraat hebben een slechte vitaliteit en hiermee een lage levensverwachting. Bij de herinrichting worden goede ondergrondse groeimogelijkheden gerealiseerd. De nieuw aan te planten bomen krijgen hierdoor betere groeimogelijkheden en een grotere toekomstverwachting.

Alle sierperen en 24 linden in de Wilhelminastraat en Heerestraat hebben een slechte vitaliteit. Nu er een herinrichting gaat plaatsvinden is het mogelijk ook hier de grond te verbeteren en nieuwe bomen met een goede kroonopbouw te planten. Deze bomen kunnen zich beter ontwikkelen dan de bomen die er nu staan.

Kastanjeboom op Heereborchplein blijft staan

De verwachting is dat de kastanjeboom nog 5 tot 10 jaar mee kan. In de oorspronkelijke plannen zou de kastanjeboom plaats maken voor een plantenvak met twee nieuwe bomen, maar na verschillende reacties vanuit onze inwoners is gekozen om de oude boom te laten staan.

De knotlinden in de Heerestraat ter hoogte van huisnummer 63 worden behouden,. Deze bomen hebben een goede vitaliteit en door hun leeftijd een fraaie karakteristieke vorm. Na goede grondverbetering worden deze verplant in de buurt van de huidige locatie.

Van de jongere exemplaren van de bomen aan de westzijde van de Heerestraat waarvan de vitaliteit beter is dan de rest, wordt nog gekeken of de bomen verplant kunnen worden naar andere locaties in de gemeente.

Voor de 66 gekapte bomen komen in totaal 116 bomen terug.