Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Nieuws Heerestraat-Wilhelminastraat > Het voorlopig ontwerp Heerestraat-Wilhelminastraat is bekend!

Het voorlopig ontwerp Heerestraat-Wilhelminastraat is bekend!

Op 11 juni 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en de bijbehorende ´verbeelding´ van de Heerestraat en Wilhelminastraat in Roden. Daarmee is een eind gekomen aan lange discussie over parkeerplaatsen in de Heerestraat. Op basis van het besluit is de afgelopen periode gewerkt aan het voorlopig ontwerp (VO) van de Heerestraat en Wilhelminastraat.

De reactietermijn is gesloten, u kunt niet meer reageren op het voorlopig ontwerp.

Wat gebeurt er met de suggesties en ideeën

Als het kan worden deze overgenomen. Als dit niet kan dan wordt aangegeven waarom niet. Nadat het VO is aangepast wordt het als concept definitief ontwerp (DO) voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor besluitvorming. Ook de suggesties en ideeën die niet zijn overgenomen worden voorgelegd aan het college met daarbij de redenen waarom een opmerking niet overgenomen kan worden. Het college stelt uiteindelijk het DO vast.

Start werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2021

Nadat het DO is vastgesteld worden het bestek en de technische tekeningen gemaakt. Aanbesteding van de werkzaamheden staat gepland in het eerste kwartaal van 2021. In het voorjaar van 2021 kan dan gestart worden met de uitvoering. De Heerestraat-Noord, tussen de Wilhelminastraat en de Touwslager, staat als eerste gepland. De overige delen van de Heerestraat en de Wilhelminastraat volgen in fases daarna. Hier is op dit moment nog geen planning van.