Onvoorstelbaar Roden > Nieuws > Nieuws Heerestraat-Wilhelminastraat > Definitief ontwerp Heerestraat – Wilhelminastraat klaar

Definitief ontwerp Heerestraat – Wilhelminastraat klaar

Het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld heeft het definitief ontwerp (DO) van de herinrichting Heerestraat – Wilhelminastraat vastgesteld. Een uitzondering hierop is het Heereborchplein. Dit plein wordt opnieuw ontworpen in de bestekfase, omdat er minder groen komt dan oorspronkelijk is getekend. Daarnaast moet de gemeenteraad nog instemmen met het voorstel het benodigde budget voor de riolering/waterberging beschikbaar te stellen. Volgens de planning neemt de raad in december van dit jaar hierover een besluit.

Veel positieve reacties op het ontwerp

Het voorlopig ontwerp (VO) en DO zijn besproken en afgestemd met Wijkbelangenvereniging Centrum, de Zakenkring Roden, Toegankelijk Noordenveld en de markt. Voor overige belangstellenden is in verband met Corona gekozen voor een digitale ‘inloop’. Hierop zijn 33 reacties binnen gekomen. Voor zover mogelijk zijn de reacties overgenomen. Indien dit niet kon is aan betrokkenen aangegeven waarom dit niet lukte. Kort samengevat kan het ontwerp op draagvlak rekenen. Veel reacties zijn positief, met name over meer groen en de zitgelegenheden maar ook het waterelement kan op sympathie rekenen.

Wanneer gaan we daadwerkelijk beginnen

We gaan starten met de voorbereidingsfase door het maken van het bestek en tekeningen. Zodra de gemeenteraad het benodigde krediet voor de waterberging beschikbaar heeft gesteld kunnen we in het eerste kwartaal van 2021 beginnen met de aanbesteding. In het voorjaar van 2021 kan dan gestart worden met de uitvoering. De Heerestraat-Noord, tussen de Wilhelminastraat en de Touwslager, staat als eerste gepland. De overige delen van de Heerestraat en de Wilhelminastraat volgen in fases daarna. Hier is op dit moment nog geen vaststaande planning van. Het idee is om in 2022 in de Heerestraat-Zuid te beginnen en dan in noordelijke richting te werken. Vervolgens wordt ‘rechtsaf’ geslagen de Wilhelminastraat in, waarschijnlijk zitten we dan al in 2023. Hoogstwaarschijnlijk is er steeds sprake van een werkvak van ongeveer 50 meter lengte.

Belangrijk onderdeel van Centrumontwikkeling Roden

Het hoofddoel van het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden is Roden als een regionaal en sterk centrum behouden en versterken. Voor de herinrichting Heerestraat – Wilhelminastraat zijn concrete doelstellingen:

  • Het verbeteren van de verblijfskwaliteit door meer groen en meer leven op straat (door bijvoorbeeld meer terrasjes, minder parkeerchaos, enz.).
  • Het vernieuwen van de riolering en het klimaatbestendig maken van het centrum door voldoende waterberging.

Door de uitvoering van dit project is een belangrijk en zichtbaar onderdeel van de gehele Centrumontwikkeling Roden gerealiseerd.