Achtergrond

Uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling 2018-2022

De centrumontwikkeling is een proces dat feitelijk nooit stopt en doorgaat op de achtergrond. Een uitvoeringsprogramma waarin alles van begin tot einde tot in de puntjes is beschreven bestaat dan ook niet. Dit uitvoeringsprogramma is daarom opgesteld als een dynamisch document voor de ambities die we deze collegeperiode willen uitvoeren en opstarten.

Lees hier het dynamische uitvoeringsprogramma.

Koopstromenonderzoek Centrum Roden

Inwoners beoordelen centrum met een dikke voldoende!

Aanleiding

Waarom komen bezoekers in het centrum van Roden en wat vinden ze hiervan? Wat kan er verbeterd worden? Samen met de Zakenkring Roden heeft de gemeente in 2019 onderzocht hoe het koopgedrag van de inwoners van Noordenveld er uitziet. Het onderzoek bestaat uit drie delen:

  1. online koopstromenonderzoek, (respons 491/14%)
  2. herkomstpeiling onder bezoekers (368 bezoekers)
  3. online belevingsonderzoek (177 respondenten)

Resultaten

Bezoekers kiezen voor Roden omKiezen voor andere locatie om
Dagelijkse boodschappenRuimer en gevarieerder aanbod (72%)
Specifieke winkelsMeer sfeer en gezelligheid (18%)
NabijheidCombinatie met ander bezoekdoel (15%)

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid

Bezoekers positief overMinder positief over
BereikbaarheidFaciliteiten zoals: Wifi toiletten afhaalpunt bankjes
Parkeren en autoroutesBereikbaarheid openbaar vervoer
Netheid centrumInformatie over evenementen
FietsenstallingenSfeer en uitstraling
Sterke puntenVerbeterpunten
Bereikbaarheid met autoVerkeer/parkeren autoluw maken centrum (vooral Heerestraat, genoemd door meer dan de helft van de respondenten
Gratis parkerenVoorkomen leegstand
Compact winkelgebiedVariatie aanbod winkels
Winkelaanbod

Waarom komen de bezoekers naar het centrum van Roden

De redenen waarom inwoners naar het centrum komen zijn vooral de bereikbaarheid, de specifieke winkels en het feit dat het dichtbij is. De bezoekers zijn positief over de compactheid van het centrum.

Wat missen de bezoekers in het centrum van Roden

De vraag was welke type winkel/bedrijf ze graag in het centrum willen zien. Het vaakst werd genoemd een winkel met huishoudelijke artikelen (Blokker). Ook missen veel mensen een speelgoedwinkel. Verder worden regelmatig genoemd: mode-, hobby- en speciaalzaken (concreet ANWB-winkel) en winkels met etenswaren, zoals delicatessen, bio-/ecologische producten en een toko. 

Verbeterpunten

Om de leegstand van panden tegen te gaan moet het mogelijk zijn dat deze een tijdelijke invulling krijgen, maar dan wel op een manier dat het een positieve, nette uitstraling heeft en een bijdrage levert aan het geheel.

Betere voorzieningen in het centrum, zoals bankjes, autoluw maken, maar ook meer groen en bloembakken zorgen voor meer sfeer.

Wat gaan we doen

Concrete acties die vanuit de gemeente worden opgepakt in samenwerking met de Zakenkring Roden, maar ook andere belanghebbenden zijn onder andere:

  • Verstrekken van subsidie voor het verbeteren van de kwaliteit en het compacter maken van het winkelgebied.
  • Verbeteren van voorzieningen, zoals openbare toiletten.
  • Kwaliteit verbeteren door het maken van een standplaatsen- en terrassenbeleid.
  • Oplossingen zoeken voor startende ondernemers en leegstand.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij team economische zaken via telefoonnummer 088- 050 88 88 of centrumroden@noordenveld.nl.

Besluitvorming gemeenteraad en college Noordenveld

Voorafgaand aan de verschillende fases van de projecten (initiatief, ontwerp, voorbereiding en uitvoering) neemt het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad een besluit. Bent u geïnteresseerd naar de voorstellen en genomen besluiten: bekijk het raadsinformatiesysteem.