Home

Welkom in Roden

Het centrum van Roden is volop in ontwikkeling. Om het centrum ook in de toekomst aantrekkelijk, bereikbaar en gastvrij te houden, wordt er hard gewerkt aan verschillende verbeteringen. Daarmee zorgen we dat Roden een aantrekkelijk en levendig (bovenregionaal) centrum krijgt waar inwoners, bezoekers en toeristen graag willen wonen, verblijven en ondernemen.

Samen werken aan een ‘Onvoorstelbaar Roden’

We zijn gestart met het uitvoeren van de plannen voor HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) met een vernieuwd busstation in het centrum. Daarnaast zijn de plannen voor de Heerestraat-Wilhelminastraat zover, dat we ook daar bijna mee kunnen beginnen.

Via deze site lees je meer over deze en andere projecten die binnen de Centrumontwikkeling Roden 2018-2022 vallen.  

Laatste nieuws